Pisanie prac dyplomowych

Pisanie prac dyplomowych

Praca dyplomowa poza tekstem głównym powinna zostać również wyposażona w elementy graficzne, takie jak: wykresy, tabele, rysunki, czy schematy. Pisanie prac dyplomowych w tym zakresie wymaga wiedzy mającej charakter merytoryczny, ale również techniczny (aspekt edytorski – formatowanie tekstu dysertacji dyplomowej). Podstawowa zasada to unifikowanie elementów graficznych w pracy. Innymi słowy, każdy element graficzny dyplomówki powinien zostać sformatowany w tożsamy sposób. Sprawę ułatwiają wytyczne edytorskie, które dyplomant uzyskuje od swojego promotora lub z dziekanatu. Z liczbą rysunków , czy wykresów w tekście pracy licencjackiej nie można przesadzić. Ich największe nasycenie powinno mieć miejsce w części badawczej dyplomówki, czy magisterki. Ważnym jest, aby elementy graficzne pracy dyplomowej były otoczone tekstem oraz aby wstawiać w nim odpowiednie odnośniki, np. rysunek pierwszy prezentuje, na wykresie drugim przedstawiono etc. Działanie takie pozwala uzyskanie efektu logicznego powiązania elementów graficznych z tekstem prac licencjackich. Jeżeli praca magisterska nie zawiera części badawczej, należy zadbać o to, aby tekst dysertacji magisterskiej został wzbogacony schematami, czy rysunkami. Jeżeli w naszej pracy promocyjnej zawarliśmy więcej niż 10 elementów graficznych, powinniśmy przygotować na końcu pracy dyplomowej ich wykaz, czyli spis rysunków, tabel, wykresów. Wykresy, rysunki w tekstach dyplomówek winny być właściwie sformatowane. Pomoc w redagowaniu i formatowaniu tekstów prac licencjackich i magisterskich świadczy m.in. Biuro Literackie Pegaz. Oferuje ono pisanie prac tanio i profesjonalnie. Na stronie internetowej firmy znajdziecie Państwo pełną ofertę firmy. Biuro opracowuje część teoretyczną i badawczą pracy dyplomowej, w tym rozpisuje plan pracy, przeprowadza badania, a w razie konieczności podejmuje się korekty edytorskiej i merytorycznej (także prac inżynierskich zredagowanych przez inne serwisy). Niewątpliwe atuty współpracy z firmą Pegaz to szybkie terminy realizacji, elastyczne i komfortowe warunki rozliczenia (cennik podany na stronie internetowej), czy dostęp do wzorcowych planów prac dyplomowych na stronie internetowej. Biuro Literackie na życzenie udostępnia także przykładowe zrealizowane projekty prac promocyjnych.