Psychoterapeuta ze Śląska – psychoterapia grupowa

Psychoterapeuta ze Śląska - psychoterapia grupowa

Spotkania twarzą w twarz z doświadczonym psychoterapeutą należą do najłatwiejszych i najbardziej efektywnych metod psychoterapii, jakie współcześnie mamy do dyspozycji. Takie wizyty pomagają głównie szybciej dotrzeć do konkretnego pacjenta, a dzięki braku innych osób, taka osoba znacznie łatwiej mówi o swoich kłopotach i prościej jej samej przed sobą przyznać się do swoich błędów. Już z definicji terapia indywidualna jest zupełnym przeciwieństwem grupowej. Bazuje głównie na szczerej rozmowie z pacjentem bez świadków i bez dyskomfortu ukrywania ewentualnych nieprzyjemnych czy zawstydzających faktów. Eksperci podkreślają, że efektywność takiej terapii zależy głównie od otwartości samego pacjenta, lecz i od kwalifikacji terapeuty – czy umie do niego dotrzeć, zlokalizować problem i zaproponować jego odpowiednie rozwiązanie. Podczas terapii dochodzi niekiedy do pojawienia się specyficznej więzi pomiędzy terapeutą a pacjentem, ale jej celem nie jest znajomość czysto towarzyska, lecz wzmożona praca dążąca do poprawy sytuacji chorobowej pacjenta.Podejmowany czasami w poufnych rozmowach temat pomocy psychologicznej czy chodzenia do u terapeuty wciąż w wielu Polakach budzi poczucie wstydu i niechęci do rozmawiania o własnych kłopotach. Pod tym względem znacznie różnimy się od krajów zachodnich, gdzie wizyta terapeuty a nawet korzystanie z pomocy psychiatry nie jest niczym zawstydzającym – wręcz odwrotnie, w niektórych grupach ludzi budzi szacunek fakt, że taka osoba umie przyznać się do swojej trudnej sytuacji i szuka efektywnego rozwiązania tych problemów. Niestety w Polsce nadal porady psychologa zazwyczaj szukamy w Internecie, korzystając ze swojej anonimowości, niż osobiście zapisując się do lekarza, gdzie otrzymamy fachową i szybką pomoc. Inne są sytuacje, gdzie rozmowy z terapeutą wynikają z takich zachowań jak różnego rodzaju nałogi, niebezpieczne depresje i stany apatyczne, przemoc seksualna lub zaburzenia związane z fobiami. Niekiedy wizyty wymuszone są chociażby sądowymi wyrokami, jak w sytuacji osób uzależnionych, wysłanych na przymusowe terapie w specjalistycznych ośrodkach zamkniętych.

Jak długo szukać pomocy terapeuty – skąd czerpać informacje?

Jak długo szukać pomocy terapeuty - skąd czerpać informacje?

Większość osób o psychoterapii dowiaduje się od bliskich, którzy z niej sami korzystali lub z kina lub książek. Jest wiele stereotypów odnoszących się do tej formy pomocy – najczęściej ich przyczyną są uprzedzenia i brak wykształcenia. Osoby, które z z tej pomocy korzystają mają zwykle zwyczajne i rzeczowe a mniej skrajne oceny.

W przypadku wielu dolegliwości psychologicznych, szeregu kryzysów i konfliktów, które w ciągu całego życia stają się udziałem wszystkich ludzi psychoterapia jest najskuteczniejszym sposobem pomocy i leczenia – począwszy od niebezpiecznych zaburzeń a skończywszy na niewielkich choć uciążliwych kłopotach, np. w pracy. Długoletnie badania i poszukiwania dowodzą skuteczności psychoterapii ale również na to, że aplikacja różnych paradygmatów i podejść psychoterapeutycznych daje podobny rezultat terapeutyczny – wśród prawdopodobnych powodów takich obserwacji podnosi się osobowość psychoterapeuty i jej zaufanie do metody, w której ramach pracuje.

Profesjonalni terapeuci otrzymują uprawnienia od instytucji akredytujących, które w znakomitej większości z kolei związane są z międzynarodowymi zrzeszeniami psychoterapeutycznymi. Wciąż nie ma regulacji zawodu na poziomie ustawy, ale dzięki porozumieniu większości organizacji polskich psychoterapeutów profesją tą można się zajmować jedynie po ukończeniu minimum czteroletnich, podyplomowych studiów w tym zakresie. Należy pamiętać, że psychoterapeuta to zupełnie inny zawód niż psycholog (po studiach psychologicznych), psychiatra (lekarz) czy terapeuta uzależnień (po szkoleniach w tego rodzaju).

Pomoc psychoterapeutyczna przeznaczona jest nie tylko dla jednostek czy związków, ale też dla rodzin, grup oraz organizacji. Niektóre podejścia ma duży dorobek w pracy ponadindywidualnej (rodzina, grupy, społeczności).

Dla ludzi, którzy myślą o możliwości poszukiwania wsparcie dla siebie, swojego związku lub rodziny dostępna jest popularnonaukowa literatura, przewodniki oraz wiele informacji w Internecie – np. na stronie NGO. Zapoznając się z nimi można lepiej zorientować się, czy jest to rodzaj pracy, który warto zaryzykować, licząc na rozwiązanie trudności.